• НЕБАННЕР

Бүрэх туслах хэрэгслүүд

  • Бүрэх туслах хэрэгслүүд

    Бүрэх туслах хэрэгслүүд

    Будгийн нэмэлт нь будгийн зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм.Энэ нь үйлдвэрлэлийн процессыг сайжруулж, хадгалалтын тогтвортой байдлыг хангаж, барилгын нөхцөлийг сайжруулж, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, тусгай үүрэг гүйцэтгэдэг.Нэмэлтүүдийг үндэслэлтэй, зөв ​​сонгох нь зардлыг бууруулж, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлнэ.